Njoftim për Buxhetimin me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Vithkuq

Bashkia Korçë, në kuadër të programit “Bashkia për qytetarët”, ka filluar proçesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2017.

”Buxhetimi me Pjesëmarrje”, ju ofron mundësinë për të vendosur së bashku me pushtetin vendor qytetarëve dhe banorëve të njësive administrative të bashkisë së madhe në Korçë, të thonë fjalën e tyre dhe të votojnë për prioritetet, të cilat ata i konsiderojnë më të rëndësishme në vendin ku banojnë.

Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët  e Njësisë Administrative Vithkuq do të kemi mundësinë për të diskutuar mbi Projekt Buxhetin e Investimeve për vitin 2017.

Ju mirëpresim: Ditën e Mërkurë, Dt.21.12.2016, Ora:1330, Vendi i Takimit: Bar Salla e Njësisë Administrative Vithkuq.

Për një vend më të mirë PËR VETEN DHE FËMIJËT TUAJ!

FJALËN E KE TI!

Njoftim për Buxhetimin me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Voskop

Bashkia Korçë, në kuadër të programit “Bashkia për qytetarët”, ka filluar proçesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2017.

”Buxhetimi me Pjesëmarrje”, ju ofron mundësinë për të vendosur së bashku me pushtetin vendor qytetarëve dhe banorëve të njësive administrative të bashkisë së madhe në Korçë, të thonë fjalën e tyre dhe të votojnë për prioritetet, të cilat ata i konsiderojnë më të rëndësishme në vendin ku banojnë.

Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët  e Njësisë Administrative Voskop do të kemi mundësinë për të diskutuar mbi Projekt Buxhetin e Investimeve për vitin 2017.

Ju mirëpresim: Ditën e Hënë, Dt.19.12.2016, Ora:1400, Vendi i Takimit: Bar “Mateo” në qendër të fshatit Voskop.

Për një vend më të mirë PËR VETEN DHE FËMIJËT TUAJ!

FJALËN E KE TI!

Njoftim për prezantimin e raportit paraprak të VSM-së në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Korçë

Bazuar në Ligjin 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, në VKM 671, datë 29.07.2015 “Rregullore e planifikimit të territorit”, dhe në VKM Nr.219, datë 11.3.2015, “Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë procesit të vlerësimit  strategjik mjedisor”,  të territorit”,

më datë 19.12.2016, ora 11:00, në ambjentet e sallës së mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë të qytetit Korçë,

do të zhvillohet takimi me grupet e interesit dhe publikun për prezantimin e raportit paraprak të VSM-së në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Korçë.

Ftohen të gjithë të interesuarit të jenë pjesë e këtij takimi.

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Mollaj

Bashkia Korçë, në kuadër të programit “Bashkia për qytetarët”, ka filluar proçesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2017.

”Buxhetimi me Pjesëmarrje”, ju ofron mundësinë për të vendosur së bashku me pushtetin vendor qytetarëve dhe banorëve të njësive administrative të bashkisë së madhe në Korçë, të thonë fjalën e tyre dhe të votojnë për prioritetet, të cilat ata i konsiderojnë më të rëndësishme në vendin ku banojnë.

Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët  e Njësisë Administrative Mollaj do të kemi mundësinë për të diskutuar mbi Projekt Buxhetin e Investimeve për vitin 2017.

Ju mirëpresim: Ditën e Martë, Dt.13.12.2016, Ora:1400, Vendi i Takimit: Lokali i “Petro Bandillit” në Qendër komunë Mollaj.

Për një vend më të mirë PËR VETEN DHE FËMIJËT TUAJ!

FJALËN E KE TI!

back