Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Voskopojë

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Voskopojë

Diskutuam së bashku lidhur me shqetësimet, problematikat dhe nevojat e tyre, për të vendosur prioritetet e investimeve për vitin 2018.

read more

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Drenovë

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Drenovë

Vazhdojmë takimet e "Buxhetimit me Pjesëmarrje", një proces renditjeje prioritetesh dhe vendimmarrje i përbashkët, përmes të cilit komuniteti dhe pushteti vendor vendosin bashkarisht në lidhje me akordimin e investimeve publike.

read more

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Vithkuq

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Vithkuq

Diskutuam lidhur me nevojat e tyre dhe realizimin e projekteve që do të sjellin përmirësim të ndjeshëm në kushtet e jetesës.

read more

"Markata e Shijes"

"Markata e Shijes"

Një projekt ambicioz, realizimi i të cilit do t'i sjellë Korçës një tjetër pol ekonomiko-turistik.

read more
back