"Buxhetimi me Pjesëmarrje", me banorët e Nj.A. Voskop dhe Mollaj.

"Buxhetimi me Pjesëmarrje", me banorët e Nj.A. Voskop dhe Mollaj.

Diskutuam së bashku lidhur me shqetësimet, problematikat dhe nevojat e komunitetit, për të vendosur prioritetet e investimeve për vitin 2018. 

"Buxhetimi me Pjesëmarrje" me banorët e qytetit të Korçës

"Buxhetimi me Pjesëmarrje" me banorët e qytetit të Korçës

Diskutuam së bashku lidhur me shqetësimet,problematikat dhe nevojat e komunitetit, për të vendosur prioritetet e investimeve për vitin 2018. 

Takim konsultativ me Komisionin Këshillimor Qytetar Vendor

Takim konsultativ me Komisionin Këshillimor Qytetar Vendor

Në kuadër të hartimit të Projekt-Buxhetit për vitin 2018, zhvilluam një takim me Komisionin Këshillimor Qytetar Vendor.

read more

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Voskopojë

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Voskopojë

Diskutuam së bashku lidhur me shqetësimet, problematikat dhe nevojat e tyre, për të vendosur prioritetet e investimeve për vitin 2018.

read more
back