Njoftim

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Niveli i diplomës “Master Shkencor” në një nga degët e Fakultetit të Drejtësisë

Kategoria e pagës III/a/1.

 

Në zbatim  të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

 

 

  • 1 (një) Përgjegjës i sektorit të ligjshmërisë në Drejtorinë Juridike në Drejtorinë e Përgjithshme Juridike dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, kategoria  III/a/1.

 

 

Kandidati  fitues është:

  • Ina Melonashi

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo

 

back