Zhvillimi i turizmit të aventurës në fshatrat e Devollit të Sipërm

Zhvillimi i turizmit të aventurës në fshatrat e Devollit të Sipërm

Bashkia Korçë pjesë një takimi të zhvilluar me përfaqësuesit e studiove të arkitekturës ARS PROGETTI dhe BOLLES + Wilson, të cilat janë kontraktuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për të propozuar projekte ndërhyrjeje në fshatrat e Devollit të Sipërm, Dardhë, Sinicë, Arrëz dhe Nikolicë, me fokus zhvillimin e turizmit, sidomos atij të aventurës, në këtë zonë me potencial të jashtëzakonshëm. Projekte të tilla si ndërtimi i ZIP LINE, Boot Camps, disa shtigje ecjeje dhe pedalimi do të pasurojnë ofertën e aktiviteteve turistike në Rajonin e Korçës, që ka një potencial të jashtëzakonshëm.

back