Kopshtet Komunitare, një histori suksesi

Kopshtet Komunitare, një histori suksesi

Kopshtet Komunitare të ndërtuara nga bashkia tek Parku Japonez përfaqësojnë prej vitesh një model të shkëlqyer të punës vullnetare dhe kontributit në komunitet. Shërbimi Mbështetës për Fëmijët dhe Familjen i bashkohet këtë vit për herë të parë nismës së bukur të Bashkisë Korçë. Familjet të cilat angazhohen çdo ditë vullnetarisht për mbjelljet e frutave dhe perimeve në këto kopshte, do të vazhdojnë të kujdesen për këtë proces dhe të gjitha produktet e përfituara do të dhurohen në mensat që u shërbejnë njerëzve në nevojë në qytet.

back