10 laboratorë të rinj informatike do t’i shtohen shkollave të Bashkisë Korçë.

10 laboratorë të rinj informatike do t’i shtohen shkollave të Bashkisë Korçë.

Kryetari i Bashkisë Korçë ka inspektuar laboratorin e ri të Shkollës “Themistokli Gërmenji”, që së bashku me 4 laboratorë informatike që po ndërtohen dhe 5 të tjerë që do të fillojnë nga puna përgjatë këtij viti, synojnë të zgjerojnë programin e madh të Teknologjisë dhe Inovacionit edhe në kurrikulat shkollore. Këto janë hapa të rëndësishëm për një të ardhme më të mirë për fëmijët dhe të rinjtë, që përmes teknologjisë të aftësohen, të marrin njohuri të reja dhe të punojnë për tregje ndërkombëtar pa u larguar nga Korça.

back