Filloi aventura më e bukur për 450 fëmijë e të rinj inovatorë të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme në Korçë

Filloi aventura më e bukur për 450 fëmijë e të rinj inovatorë të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme në Korçë

Në ditën e parë të këtij projekti të rëndësishëm të Teknologjisë dhe Inovacionit tek Korça Innovation Hub kanë qenë nxënësit e Gjimnazit "Themistokli Gërmenji" dhe Kolegjit "Preca", të cilët kanë nisur të punojnë duke hedhur idetë e tyre për të ndërtuar produktet e kërkuara. Synimi ynë është që trajnimi i të rinjve në fusha që lidhen me teknologjinë e inovacionin të shtrihet edhe në kurrikulat mësimore, duke synuar që në çdo shkollë të ngrihen Clubet e ICT, si bërthamat e para që do të zgjerohen edhe më tej, për të mundësuar përfitimin e dijeve dhe njohurive që do u japin të rinjve mundësi të mira punësimi.

back