59 aktivitete me nxënës janë zhvilluar përgjatë vitit 2023 në muzeumet e Korçës

59 aktivitete me nxënës janë zhvilluar përgjatë vitit 2023 në muzeumet e Korçës

59 aktivitete të ndryshme me nxënës nga të gjitha moshat janë zhvilluar përgjatë vitit 2023 në muzeumet e Korçës. Programet edukative përmbledhin shumë aktivitete të ndryshme si: vizita muzeale, orë mësimore, trajnime, leksione, etj, ku në fokus janë gjithmonë fëmijët, nxënësit dhe studentët. Qëllimi është jo vetëm njohja e trashëgimisë kulturore të vendit, por nxitja, frymëzimi, krijimi dhe përshtatja e hapësirave të mendimit për të ardhmen.

back