Takimi i parë konsultativ rajonal në kuadër të përgatitjes së Planeve Vendore për Rininë 2024-2026, në bashkitë e Qarkut Korçë

Takimi i parë konsultativ rajonal në kuadër të përgatitjes së Planeve Vendore për Rininë 2024-2026, në bashkitë e Qarkut Korçë

Rreth 60 të rinj nga Bashkia Korçë, Pogradec, Maliq dhe Devoll dhe anëtarë të Këshillave Vendore Rinore filluan përgatitjet për Planet Vendore Rinore 2024-2026. Për rreth 4 orë të rinjtë punuan për evidentimin e sfidave dhe problematikave me të cilat përballen çdo ditë në komunitet por edhe zgjidhjet inovative të tyre.

back