Miratohet buxheti i Bashkisë Korçë për vitin 2024

Miratohet buxheti i Bashkisë Korçë për vitin 2024

Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak për vitin 2023, u miratua buxheti i vitit 2024.

Edhe për vitin e ardhshëm Bashkia Korçë do të realizojë projekte shumë të rëndësishme, ku shtyllat kryesore do të jenë: turizmi, bujqësia, teknologjia, edukimi.

Këto prioritete lidhen me qëllimet kryesore të bashkisë që janë: nxitja e punësimit, rritja e ekonomisë lokale, rritja e mirëqënies, rritja e mundësive për të rinjtë, mbështetja e fermerëve dhe prodhimit bujqësor.

back