Paketa Fiskale 2024

 Paketa Fiskale 2024

Në kuadër të takimeve për Paketën Fiskale 2024 janë zhvilluar në Bashkinë Korçë takime edhe me përfaqësues të biznesit të madh dhe me kryetarin e shoqatës së biznesit të vogël dhe të mesëm.

Gjatë këtyre takimeve u diskutua për Paketën Fiskale të vitit 2024, evidentimin e sfidave për të ardhmen, si edhe vendosjen e një dite pushim gjatë javës për bizneset.

back