Social Media Management

Social Media Management

15 të rinj nga Bashkia Korçë kanë nisur kurset e trajnimit falas në Social Media Management. Bashkia Korçë, me mbështetjen e UNDP-së, në kuadër të projektit “Përfshirje Sociale për Ndryshim” dhe në kuadër të Programit të Përbashkët të OKB-së “Askush të Mos Mbetet Pas”/“Leave No One Behind”, i mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, po organizon një trajnim falas në fushën e Mediave Sociale për të rinjtë dhe të rejat.

back