Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar

Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar

Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar është një kryevepër e trashëgimisë sonë kulturore, unik për fondin që ka edhe përtej kufijve të Shqipërisë. Sipas një programi të hartuar çdo fillim viti, në Laboratorin e Restaurimit dhe Konservimit të këtij muzeu restaurohen mbi 30 ikona çdo vit nga autorë të mirënjohur, të cilët ia shtojnë vlerat artistike dhe historike këtij koleksioni muzeal. Aktualisht janë në proces restaurimi 7 ikona, ku dy prej tyre janë të viteve 1763 - 1766, të firmosura nga vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi.

back