Turizmi në Korçë

Turizmi në Korçë

Bashkia Korçë ka organizuar një takim me aktorë që operojnë në fushën e turizmit në Korçë, si dhe me ekspertë vendas e të huaj të projektit “Tourism for Albania”. Gjatë këtij takimi u diskutua në lidhje me produktet turistike ekzistuese të Korçës, si dhe u dhanë ide për krijimin e produkteve të reja turistike, të cilat do të ndikojnë në rritjen e numrit të vizitorëve kryesisht të huaj, si edhe shtimin e ditëve të qëndrimit.

 

back