Sesioni i 45-të i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale në Strasburg

Sesioni i 45-të i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale në Strasburg

Kryetari i Bashkisë Korçë së bashku me Kryetaren e Bashkisë së Durrësit znj. Emiriana Sako dhe Zëvendës Kryetaren e Delegacionit znj. Alma Selami dhe njëkohësisht Kryetare e Këshillit të Qarkut Dibër dhe znj. Adelina Farrici në cilësinë e Sekretares së Delegacionit, morën pjesë në sesionin e 45-të të Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale në Strasburg.

Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës ka rinovuar presidencën me rastin e Sesionit të 45-të, ku President i ri i Kongresit është zgjedhur z. Marc Cools.

Është prezantuar raporti për vëzhgimin e zgjedhjeve vendore në Shqipëri, të cilat u cilësuan si transparente dhe të qeta, por sigurisht që ka ende vend për përmirësim.

Ndër të tjera është diskutuar në lidhje me rolin e autoriteteve lokale dhe rajonale në sigurimin e llogaridhënies, Karta e III Urbane Evropiane, roli i rajoneve në tranzicionin energjetik, eksperianca rajonale në realizimin e SDG-ve dhe angazhimi i të rinjve në pushtetin lokal.

back