Po ecën me hapa të shpejtë puna për gazifikimin e Korçës

Po ecën me hapa të shpejtë puna për gazifikimin e Korçës

Po ecën me hapa të shpejtë puna për konkretizimin e një prej projekteve më madhore të Bashkisë Korçë. Hapi i radhës ishte një takim me konsulentët e nënkontraktuar nga Kompania SOCAR, të cilët po vazhdojnë punën për hartimin e studimit të fizibilitetit, për t’i dhënë më tej një zgjidhje përfundimtare problemit të ngrohjes së qytetit, duke sjellë mundësi të shkëlqyera për industrinë, investitorët, punësimin dhe mbrojtjen e pyjeve.

back