KORÇA - I pari qytet miqësor me fëmijët në Shqipëri.

KORÇA - I pari qytet miqësor me fëmijët në Shqipëri.

Fëmijë dhe adoleshentë korçarë, përfaqësues të Forumit Konsultativ të Fëmijëve, prezantuan disa nga prioritetet e tyre në takimin e radhës të Komitetit Drejtues të iniciativës “Korça, Bashki Mike e Fëmijëve”. Në takim ishte i pranishëm edhe përfaqësuesi i UNICEF-it në Shqipëri Roberto De Bernardi, i cili siguroi mbështetjen e UNICEF në zbatimin e politikave dhe projekteve të bashkisë për fëmijët dhe të rinjtë duke bërë që Korça të jetë modeli i parë në Shqipëri për argëtimin, mbrojtjen, sigurinë dhe përfshirjen e fëmijëve në jetën komunitare.

back