Gazifikimi i Korçës

Gazifikimi i Korçës

Bashkë me përfaqësues të kompanisë më të madhe të gazit në Azerbaijan SOCAR dhe drejtues të kompanisë shqiptare të gazit ALBGAZ, u zhvilluan sot një sërë takimesh konsultative me përfaqësues të shoqërisë civile, biznese, policinë dhe industritë që operojnë në Bashkinë Korçë, si një prej komponentëve më të rëndësishëm për vazhdimësinë e këtij projekti. Ky projekt do të zgjidhë përfundimisht problemin e ngrohjes për banorët, duke sjellë mundësi të shkëlqyera për industrinë, investitorët, punësimin dhe mbrojtjen e pyjeve.

back