Njoftim për aplikim për banorët rezident për vitin 2023

Të nderuar qytetarë!

Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun dhe Informimit Qytetar në bashkëpunim me Drejtorinë e Kontrollit të Territorit, Sektorit të Kontrollit jo ushqimor dhe Liçensimit ju bën me dije se:

Në zbatim të V.K.B Nr 168 datë 24.12.2022 ” Për nivelin e taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre në Bashkinë e Korçës si dhe penalitetet për shkeljet apo kundërvajtjet administrative për vitin 2023” Niveli 2, pika 9, fq 23 të zërit Parkim Rezident ju njoftojmë se:

1.      Për rinovimin e kartës së rezidentit për banorët të cilët janë përsëritës në kartën e rezidentit, dokumentacioni që duhet dorëzuar është vetëm fatura e UKKO e muajit Nëntor/2022 dhe në rast se banori ka ndryshuar mjetin ose targat duhet të dorëzojë dhe fotokopjen e lejës së qarkullimit.

2.       Për banorët që do të aplikojnë për herë të parë, mbetet në fuqi kërkesa për dokumentacion si ajo e vitit 2022.

 

Afati për dorëzimin e dokumentacionit është nga data 05 JANAR 2023-27 JANAR 2023, duke përjashtuar ditët e pushimeve (e shtunë e diel). Me mbarimin e afatit nuk do të pranohen më aplikime për kartën e rezidentit.

Karta e rezidentit do të merret nga aplikuesi brenda datës 24 SHKURT 2023 vetëm mbas likujdimit të tarifës.

Dokumentat duhet të dorëzohen pranë Sportelit të Informimit Qytetar, Bashkia Korçë.

back