Kopshtet Komunitare

Kopshtet Komunitare

Familjet e Kopshteve Komuniotare janë jo vetëm një atraksion i shtuar në Korçë, por prej 3 vitesh përfaqësojnë një model të shkëlqyer të punës vullnetare dhe bashkëpunimit komunitar, me synimin për t'u shtrirë edhe më gjerë në hapësira të tjera. Përmes një aktiviteti të organizuar në ambientet e Kopshteve Komunitare, kreu i Bashkisë Korçë i falenderoi familjet për punën e shkëlqyer në këto vite. 

back