Paketa Fiskale 2023

Paketa Fiskale 2023

U zhvillua në bashki një takim me përfaqësues të Shoqatës së Biznesit të Vogël dhe të Mesëm të Shqipërisë, me përfaqësues të biznesit të madh, ekspertë kontabël dhe anëtarë të bordeve të zonave të biznesit BID dhe TID. Gjatë këtij takimi u diskutua për Paketën Fiskale të vitit 2023, evidentimin e sfidave për të ardhmen si dhe propozime për nivelin e taksave dhe tarifave vendore për vitin e ardhshëm.

back