Bashkia Korçë renditet e para në Raportin Vjetor për Funksionimin e Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik për vitin 2021.

Bashkia Korçë renditet e para në Raportin Vjetor për Funksionimin e Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik për vitin 2021.

Bashkia Korçë renditet e para në Raportin Vjetor për Funksionimin e Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik për vitin 2021. Bazuar në 18 tregues gjithëpërfshirës performance mbi planifikimin dhe ekzekutimin e buxhetit si dhe zbatimin e kërkesave ligjore të kontrollit të brendshëm Bashkia Korçë u vlerësua me 48 pikë dhe zuri vendin e parë.

back