Zbatimi i projektit madhor në lagjen 4

Zbatimi i projektit madhor në lagjen 4

Bashkia Korçë ka filluar zbatimin e investimit të shumëpritur në Lagjen 4 (ish-fusha e druve), një prej investimeve më të mëdha për përmirësimin e infrastrukturës publike në qytet. Projekti madhor që po zbatohet me mbështetjen e Fondit Shqiptar për Zhvillim, parashikon ndërhyrje në një sipërfaqe prej 25 mijë m² rrugë.

ndërhyrje tek rrjeti i kanalizimeve, asfaltim, trotuare

Vijojmë të vendosur për të ndërtuar infrastrukturë publike model në çdo cep të Korçës.

back