Mblidhet Komiteti per Zhvillimin e Turizmit

Mblidhet Komiteti per Zhvillimin e Turizmit

Korça, Shkodra, Berati dhe Fieri janë katër bashkitë e përzgjedhura nga FSHZH për mbështetjen e projekteve të rëndësishme për zhvillimin e turizmit me financim nga BERZH dhe BE. Ekipi zbatues i programit “Tourism for Albania” me ekspertët e huaj dhe shqiptarë ka qenë sot në Bashkinë Korçë në një takim pune me anëtarët e Komitetit për Zhvillimin e Turizmit. Qëllimi i takimit ishte prezantimi i fushave ku do të përqëndrohet puna e ekspertëve, si edhe marrja e propozimeve mbi zhvillimin e mëtejshëm të këtij sektori shumë të rëndësishëm për Korçën. Promovimi ndërkombëtar i Korçës si destinacion, hartimi i paketave rajonale turistike, krijimi i brandit turistik, rritja e numrit të turistëve të huaj, shtimi i ditëve të qëndrimit dhe ofertës turistike për vizitorët janë disa nga objektivat që bashkia ka për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit në Korçë, si një nga drejtimet më të rëndësishme të ekonomisë sonë lokale.

back