Konferenca Rajonale për Qytetet Inteligjente dhe të Gjelbra

Konferenca Rajonale për Qytetet Inteligjente dhe të Gjelbra

Konferenca Rajonale për Qytetet Inteligjente dhe të Gjelbra, organizuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë dhe Ambasada e USA në Shqipëri. Një vend takimi i kryetarëve të bashkive nga të gjitha vendet e rajonit, me kompanitë më të njohura të teknologjisë dhe institucione financiare, për të folur për sfidat dhe mundësitë për të pasur qytete inteligjente dhe të gjelbra (smart & green cities). Gjatë këtij takimi kreu i Bashkisë Korçë ndau disa projekte të rëndësishme të bashkisë në fushën e teknologjisë, por edhe në fushën e efiçencës së energjisë (termoizolimin e ndërtesave publike dhe private) dhe energjisë nga burime të rinovueshme.

back