Plani Vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane.

Plani Vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane.

Si qendër e një poli rajonal me rëndësi kombëtare në fokus të punës sonë për Korçën si qytet social, po punojmë për plotësimin e të gjitha nevojave dhe sfidave të këtyre komuniteteve si edhe ofrimin e shërbimeve të përmirësuara. Ky vizion i Bashkisë Korçë, në bashkëpunim me Romacted, po konkretizohet nëpërmjet zbatimit të Planit Vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane. Gjatë një takimi me gjithë aktorët, prezantuam dy projekte konkrete të programit tonë social në vijim, në rrugën e përfshirjes dhe integrimit të pakicave në Korçë.

back