Vizita e Ambasadorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Shqipëri

Vizita e Ambasadorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Shqipëri
Ambasadori i Republikës së Maqedonisë së Veriut në Shqipëri, Z. Dancho Markovski dhe Ministria e Kulturës së qeverisë maqedonase Znj. Bisera Kostadinovska-Stojchevska, vizitojnë Bashkinë Korçë.
Gjatë këtij takimi u diskutua rreth disa projekteve dhe bashkëpunimeve konkrete në fushën e kulturës, turizmit dhe ekonomisë si urë që forcon lidhjet mes dy vendeve tona fqinje.
 
back