Tech- Camp

Tech- Camp

Dita e dytë e Tech- Camp në Korcë. 25 femije nga shkolla të ndryshme publike të qytetit mësuan sot më shumë për Robotikën e cila merret me projektimin, ndërtimin, operimin dhe përdorimin e robotëve, si dhe sistemet kompjuterike për kontrollin e tyre, dhe përpunimin e informacionit.

Në fund të ditës fëmijët mësuan se:

Çfarë është një robot

japin komanda bazike robotit

Të njohin pjesët fizike që shërbejnë për ndërtimin e robotit

Arritën të bëjnë lidhjet dhe konfigurimet midis pjesëve fizike.

back