Këshilli Vendor i Sigurisë Publike

Këshilli Vendor i Sigurisë Publike

Me mbështetjen e OSBE-së dhe pjesemarrjen e shumë institucioneve, komuniteteve fetare dhe organizatave të shoqërisë civile, organizuam trajnimin për ngritjen dhe funksionimin e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike për Bashkinë Korçë. Me vullnetin dhe kontributin e institucioneve përgjegjëse dhe ndërgjegjësimin komunitar synimi ynë është të vazhdojmë ta mbajmë Korçën në nivelet e një lokaliteti të sigurt duke përmirësuar cilësinë e jetesës për banorët nëpërmjet mbajtjes nën kontroll të femomeneve që cënojnë sigurinë publike.

back