Arsimi i mesëm profesional në Korçë, një mundësi e mirë shkollimi dhe punësimi

Arsimi i mesëm profesional në Korçë, një mundësi e mirë shkollimi dhe punësimi

Drejtoria e Kujdesit Social Bashkia Korçë, zhvilloi një takim me drejtorinë e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, në qendër të të cilit ishte orientimi i të rinjve drejt arsimit të mesëm profesional. Administratorët shoqërorë të bashkisë do të informojnë komunitetin rreth shkollave profesionale në Korçë, si një mundësi shumë e mirë shkollimi dhe punësimi, për këdo që mbaron arsimin e mesëm të ulët.

back