KORÇA ICT ACADEMY & CODE FOR ALBANIA

KORÇA ICT ACADEMY & CODE FOR ALBANIA

KORÇA ICT ACADEMY & CODE FOR ALBANIA

Një investim për të ardhmen, për Korçën dhe për gjithë Shqipërinë. Korça, qyteti miqësor me fëmijët mikpriti për 2 javë rresht nxënës nga e gjithë Shqipëria. Një kurrikul e shkëlqyer nga instruktorë amerikanë, mbështetja e jashtëzakonshme e një grupi profesionistësh në Shqipëri, për të sjellë një revolucion teknologjik. Fëmijët bashkëpunuan në grup, krijuan miqësi të reja, fituan njohuri të reja në programim dhe human centered design, si edhe u bënë pjesë e aktiviteteve argëtuese dhe kulturore. Faleminderit mentorëve për përkushtimin e treguar dhe suksese të gjithë nxënësve pjesëmarrës!

back