Lista e renditjes së projekt-propozimeve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) në Bashkinë Korçë, në kuadër të ReLOaD2

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) në Bashkinë Korçë, në kuadër të ReLOaD2

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes Publike për OSHC-të, në Bashkinë Korçë, në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2).

Shtojca 22 Tabela e renditjes se aplikimeve.pdf

back