Njoftim

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË E MESËM  DREJTUESE

Lloji  i diplomës “Master Shkencor” në fakultetin e  Inxhinierisë së Mjedisit/ Pyjeve

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

  • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Pyjeve dhe Kullotave, kategoria II.b.

 

Kandidati  fitues është:

  • Johan Marko

 

                                                                                      KRYETARI I BASHKISË

                                                                                     Sotiraq Filo

 

back