Njoftim

Njoftojmë të gjithë fermerët, tregtarët e kafshëve të gjalla, blegtorët, individët që punojnë me mjete transporti për kafshë, si edhe çdo individë që frekuenton pazarin e kafshëve tek Ura e Turanit, se:

Pas datës 12 qershor 2022, pika e tregtimit të kafshëve të gjalla tek Ura e Turanit do të mbyllet dhe nga data 19 qershor 2022 do të fillojë funksionimi i tregut të ri të gjësë së gjallë, që ndodhet në rrugën Ura e Fajancës-Turan km 1, si edhe anasjelltas Turan-Ura e Fajancës km 1, përgjatë rrugës paralel me lumin Drenica.

Lusim të gjithë tregtarët, të cilët do të tregtojnë kafshët në tregun e ri, të bashkëpunojnë me veterinerin e zonës me qëllim që kafshët të jenë të regjistruara, të vaksinuara dhe të matrikulluara, në zbatim të ligjit nr. 10465 "Për Shërbimin Veterinar në Republikën e Shqipërisë."

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin!

back