Takim me banorë të fshatit Bulgarec

Takim me banorë të fshatit Bulgarec

Vazhdon turi i takimeve me banorë të fshatrave në çdo Njësi Administrative, sot në Bulgarec. Pas investimeve të kryera:

-asfaltimi i rrugëve të brendshme të fshatit

-përmirësimi i ndriçimit rrugor

-pastrimi i kanaleve kullues dhe vaditës

-çakullimi i rrugëve të parcelave

Puna për përmirësimin e infrastrukturës rrugore do të vazhdojë, së shpejti fillon asfaltimi edhe i një rruge tjetër brenda fshatit.

back