Njoftim

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË E LARTË DREJTUESE

Lloji  i diplomës: “Master Shkencor” në Fakultetin Ekonomik

 

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

 

  • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Përgjitshme të Financës, Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, kategoria II.a.

 

Kandidati  fitues është:

  • Valbona Ziko

 

KRYETARI I BASHKISE

Sotiraq Filo

 

back