Njoftim

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Lloji  i diplomës “Master Shkencor”

 

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

 

  • 1 (një) Përgjegjës  i Sektorit të  Turizmit dhe Projekteve, kategoria III.a/1.

 

Nuk ka kandidat  fitues

                                                                                 KRYETARI I BASHKISË

                                                                                     Sotiraq Filo

back