Organizohet aktiviteti "Fëmijët flasin"

Organizohet aktiviteti "Fëmijët flasin"

"Fëmijët flasin" është aktiviteti i organizuar si pjesë e iniciativës "Korça bashki mike e fëmijëve në Shqipëri". Fëmijë nga shkolla të qytetit dhe fshatra të Bashkisë Korçë, diskutuan për nevojat që kanë për t'i kthyer komunitetet rreth tyre, në ambiente miqësore me fëmijët. Përfaqësues të Bashkisë Korçë, UNICEF dhe Këshillit Bashkiak, bashkëbiseduan me fëmijët për përfshirjen e zërit të tyre në planet vendore, duke paraqitur ide apo problematika në qytet dhe fshatrat ku ata bëjnë pjesë. Iniciativa mbështetet nga programi “Askush Të Mos Mbetet Pas” financuar nga Qeveria e Zvicrës.

back