Plani Vendor i Veprimit për Vullnetarizmin

Plani Vendor i Veprimit për Vullnetarizmin

Bashkia Korçë në partneritet me organizatën Projekte Vullnetare Ndërkombëtare dhe Kongresin Rinor Kombëtar, ka organizuar një tryezë diskutimi për hartimin e Planit Vendor të Veprimit për Vullnetarizmin. Plani Vendor i Veprimit parashikon një proces të mbledhjes së të dhënave në nivel lokal, për të siguruar që kontributi dhe nevojat e të rinjve dhe të aktorëve vendorë aktiv në shërbim të komunitetit të përfaqësohet me zë të strukturuar me anën e ngritjes së këtij plani.

back