Takim me kryetarët e bashkive të Kozanit dhe Bitolës

Takim me kryetarët e bashkive të Kozanit dhe Bitolës

Gjatë një takimi virtual me kryetarët e bashkive të Kozanit, Greqisë dhe Bitolës në Maqedoninë e Veriut. Kryetari i bashkisë diskutoi për mundësinë e shkëmbimeve me përfitim reciprok, midis bashkive tona që ndodhen në rajone kufitare, sidomos në fushat që lidhen me efiçencën e energjisë, energjinë e rinovueshme si edhe teknologjinë dhe inovacionin.

back