Vizita e kryetarit të bashkisë në ambasadën italiane

Vizita e kryetarit të bashkisë në ambasadën italiane
Kryetari i bashkisë pati një vizite zyrtare në ambasadën italiane në Tiranë, me ambasadorin italian si dhe përfaqësues të agjencive të ndryshme italiane në Shqipëri. Gjatë këtij takimi u diskutuan disa çështjeve të rëndësishme në lidhje me mbështetjen dhe financimin e disa prej projekteve të Bashkisë Korçë. Rritjen e shkëmbimeve në art, kulturë dhe edukim, si edhe promovimin e qytetit dhe bashkisë tek investitorët potencialë italianë. Bashkëpunimin me partnerë italianë për aplikime në thirrjet e programeve të BE-së dhe binjakëzim me bashki në Itali.

 

back