Njoftim

PAKETA E REZISTENCËS SOCIALE

Këshilli i Ministrave ka miratuar VKM Nr.159 datë 12.03.2022 për mbështetje financiare të kategorive në nevojë.

Përfitojnë mbështetje financiare në masën 3.000 lekë në muaj për një periudhë 3 mujore (Prill, Maj, Qershor) 2022 kategoritë të cilat trajtohen me pagesë pranë Drejtorisë së Kujdesit Social, Bashkia Korçë.

Persona me aftësi të kufizuar, paraplegjikë, tetraplegjikë dhe të verbër.

Përfituesit e Ndihmës Ekonomike nga 6 % i fondit të kushtëzuar.

Familjet që janë aktualisht në skemën e ndihmës ekonomike nga sistemi online.

Për më shumë informacion drejtohuni pranë sporteleve të Drejtorisë së Kujdesit Social, Bashkia Korçë!

back