Zyra e Migracionit dhe Diasporës takim me pjesëmarrje të institucioneve dhe OJF-ve

Zyra e Migracionit dhe Diasporës takim me pjesëmarrje të institucioneve dhe OJF-ve

Zyra e Migracionit dhe Diasporës, pranë Bashkisë Korçë organizoi një takim me pjesëmarrje të institucioneve dhe OJF-ve që kanë në fokus të punës, migracionin, diasporën dhe të rikthyerit. Gjatë këtij takimi u identifikuan disa problematika dhe rrugët që na çojnë në zgjidhjen e tyre, nëpërmjet koordinimit të punës së të gjithë aktorëve pjesëmarrës në takim.

back