Marrëveshje bashkëpunimi me "Organizatën për Menaxhimin e Destinacionit"

Marrëveshje bashkëpunimi me "Organizatën për Menaxhimin e Destinacionit"

Bashkia Korçë nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me "Organizatën për Menaxhimin e Destinacionit", në kuadër të projektit "Riciklimi i Plastikës Para se të Kthehet në Mbetje". Me anë të këtij projekti synohet integrimi i subjekteve të cilat përdorin sasi të caktuar plastike, me grumbulluesit e plastikës për të krijuar një model të qëndrueshëm për riciklimin e mbetjeve plastike në Bashkinë Korçë.

back