Bordi Këshillues i Korça Innovation and Technology Hub

Bordi Këshillues i Korça Innovation and Technology Hub

Projekti ynë ambicioz për ta kthyer Korçën në qendrën më të madhe të teknologjisë dhe inovacionit po ecën në hapat e duhur. Me partnerët tanë të suksesshëm, pjesë e këtij projekti të rëndësishëm ishim së bashku në mbledhjen e parë të Bordit Këshillues të Korça Innovation and Technology Hub. Gjatë këtij takimi diskutuam rreth punës së realizuar deri tani, strategjive, dhe sfidave të së ardhmes. Me shpresën se ky HUB rajonal do të ofrojë shërbime dhe mundësi për të ardhmen e të rinjve tanë. Tal Catran është eksperti izraelit në sistemin global të inovacionit, i cili do të asistojë në vazhdimësi me konsulenca frytdhënëse pranë Korça Hub!

back