Bashkia Korçë - Bashki Mike e Fëmijëve

Bashkia Korçë - Bashki Mike e Fëmijëve

Drejtori i UNICEF në Shqipëri z.Roberto de Bernardi, nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me kryetarin e bashkisë, për ta kthyer Korçën në qytetin e parë miqësor për fëmijët në Shqipëri. Korça po shndërrohet në një qytet model, ku çdo fëmijë që jeton dhe e viziton atë ndihet i sigurt. UNICEF është partneri ynë në disa projekte të rëndësishme në Korçë, me në qendër fëmijët.

back