BiblioTech

BiblioTech

BiblioTech - Një hapësirë e pajisur me mjete teknologjike brenda bibliotekës së re të qytetit "Thimi Mitko". U nënshkrua sot një memorandum mirëkuptimi me z. Roberto de Bernardi, Drejtor i Përgjithshëm i UNICEF në Shqipëri, gjatë inagurimit të hapësirave teknologjike për fëmijët, të rinjtë dhe gjithë komunitetin.Biblio Tech është kombinimi i bibliotekës tradicionale me teknologjinë si dhe një mundësi e shtuar për të rinjtë dhe përdoruesit e bibliotekës, të lundrojnë të sigurt në internet, të punojnë me pajisje të teknologjisë së fundit dhe të kenë mundësi punësimi.

back