Njoftim

Korçë më 24.12.2021

Njoftohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë dhe Kryetari i Bashkisë Korçë z.Sotiraq Filo,  se ditën e Mërkurë, datë 29 Dhjetor 2021, ora 1300  do të zhvillohet mbledhja e Këshillit në sallën e Këshillit Bashkiak,  me rend dite si më poshtë:

  1. PËR MIRATIMIN E RENDIT TË DITËS.
  2. MBI MIRATIMIN E FAMILJEVE QË PËRFITOJNË NGA  PROGRAMI SOCIAL I STREHIMIT," SUBVENCIONIMI I INTERESAVE TË KREDISË".

(Komisioni i Mirëqënies Sociale, Strehimit, Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, të Drejtave të Njeriut)  znj Irena Nikaj, znj.Gerla Koleci, znj.Maria Dojçe, znj. Silvi Tare, znj.Etleva Tare, z.Shkëlqim Kajmaku, z.Joan Deli.

         3. MIRATIM HAPJE DRITE NË PRONË SHTET.

(Komisioni  i Zhvillimit Hapësinor dhe Infrastrukturës) z. Raqi Themeli, z. Petraq Premti, z.Kristi Andrea, znj. Sara Koroveshi, z.Klaus Bacelli. 

  4. PËR SHKËMBIMIN E PASURISË NR.4/456, VOL.22 FQ.179 ZK 8561 TRUALL ME SIPËRFAQE 45M2 NË PRONËSI TË EDMONT ISMET KAMBER DHE JANI ISMET KAMBER ME PASURINË NR.4/1252, VOL.57 FQ.247 ZK 8561 TRUALL ME SIPËRFAQE 45M2 NË PRONËSI TË BASHKISË KORÇË.

(Komisioni i Rregullores, Çështjeve Ligjore dhe Administrative dhe Pasurive të Bashkisë)  z.Gjergji Kristo, z.Erjon Fecanji,  z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Ermir Petriti.

   5. PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË SHOQËRISË "QENDRA SPORTIVE KORÇË" SH.A.

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra, z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

Mbledhjet e komisioneve do të zhvillohen ditën e Martë,  datë 28.12.2021, ora 1300  .

Komisionet të zhvillojnë mbledhjet në sallën e Këshillit Bashkiak.

Kryetari i Këshillit Bashkiak

 

Erjon NEXHIPI

 

 

 

 

back