Fuqizimi i rolit të diasporës dhe migrantëve në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të bashkive

Fuqizimi i rolit të diasporës dhe migrantëve në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të bashkive

Në datën 11-12 nëntor në Pogradec, u zhvillua një diskutim në dialogun shumëpalësh të organizuar nga Ministria e Brendshme dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) në emër të Qeverisë Gjermane. Synimi i këtij takimi ishte zhvillimi i masave konkrete që synojnë të angazhohen në mënyrë më efektive me migrantët e kthyer dhe diasporën, si dhe të thjeshtojë menaxhimin e këtyre dy kategorive në nivel lokal. Planet Vendore të Veprimit që i mundësojnë diasporës dhe të kthyerve të kontribuojnë për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të bashkive, po bëhen gjithnjë e më të prekshme përmes përfshirjes aktive të strukturave përgjegjëse.

 

back